De Dichtkunstkrant

“Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future.” Albert Camus

De Dichtkunstkrant is een krant voor poëzie, beeldende kunst en actualiteit die één keer per jaar verschijnt. Het doel van de Dichtkunstkrant is om de universele aard van gebeurtenissen in de actualiteit door middel van een artistieke bewerking te tonen en zo op die gebeurtenissen een ander licht te laten schijnen. Actualiteit wordt door de Dichtkunstkrant ruim opgevat vanuit de gedachte dat wat voor de samenleving belangwekkend is, altijd actueel is. Het kan dus gaan om poëzie of beeldende kunst dat direct op een nieuwsfeit reageert, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de democratie, migratie of genetische modificatie, om maar eens wat te noemen.

De krant imiteert het nieuwsmedium van een papieren krant en ook daarom wordt gekozen voor werk dat focust op de actualiteit en dat betrokken is op de maatschappelijke realiteit. Tegelijkertijd wordt met de keuze van dit thema duidelijk dat kunst & poëzie ook betekenis kunnen hebben voor het brede publiek. Door identificatie met een ‘waardeloos’ medium, zoals een wegwerpkrant, wordt de vraag opgeworpen over de waarde van kunst. Het doel van de dichtkunstkrant is tenslotte ook het aanzetten tot een dialoog over de betekenis van de kunstenaar en dichter in de samenleving. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken is er gekozen voor een gratis krant die in een oplage van 10.000 over het hele land wordt verspreid.

De Dichtkunstkrant is in 2011/2012 opgericht door beeldende kunstenaar Efrat Zehavi en dichter Florimond Wassenaar als spontane reactie op het kunstenbeleid van het kabinet Rutte I en de tendens om kunst weg te zetten als maatschappelijk onbelangrijk en als vermaak voor de elite. Vanwege de overtuiging dat kunst een belangrijk element is voor de gezondheid van een democratische samenleving is de krant opgezet.

English

The Dichtkunstkrant (Art and Poetry Journal) is a magazine about poetry, art and current events that is published once a year. The aim of the Dichtkunstkrant is to demonstrate the universal nature of current events by approaching them from an artistic perspective and shedding new light on them. Based on the notion that whatever interests society is always of current interest, current events are viewed by the Dichtkunstkrant in the very broadest sense of the term. So it might be a poem or a work of art that responds directly to the news that day, or it can be for example the development of democracy, migration or genetic modification, to name just a few possibilities.

The Dichtkunstkrant was founded in 2011/2012 by artist Efrat Zehavi and poet Florimond Wassenaar as a spontaneous response to the art policy of the first Rutte Cabinet. The magazine was inspired by the firm conviction that art is an important element in the health of a democratic society.

The magazine is available for free at number of cultural spots in Amsterdam and Rotterdam. You can request a copy of the Dichtkunstkrant by mail by sending an email with your name and address and how many copies you would like to info@dichtkunstkrant.nl. You will be charged only for the costs of postage.

Reacties zijn gesloten.